KEY- RESOURCE REDOVISNING, EKONOMISK FÖRVALTNING & EFFEKTIVISERING

DET HÄR ÄR VI RIKTIGT BRA PÅ!


BOKFÖRING, REDOVISNING FAKTURERING

Vi sköter din bokföring, redovisning, rapporter & bokslut. Då vi har digitaliserat våra tjänster har du alltid möjlighet att se status, skriva ut dina egna rapporter och mycket mer.

CRM-SYSTEM KUNDDATABAS

Vi tillhandahåller ditt CRM-system, världens mest populära kundhanteringssystem från Salesforce.com då vi sköter din bokföring, redovisning eller fakturering. Full koll på dina intäkter och kunder på webben och i mobilen.

EKONOMISK EFFEKTIVISERING

Vi skapar stora besparingar åt din BRF som varar flera år. Styrelsen har oftast begränsat med tid och det kostar din Bostadsrättsförening stora pengar varje år.

RÅDGIVNING ÅT ÄGARE & STYRELSE

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening med regler och lagar att följa. Vi guidar styrelsen i dess arbete för att undvika att man inte hamnar i situationer där nödvändigt arbete ej utförts.

KOSTNADSBESPARING MED NY TEKNIK

Mer än tusen kronor i besparing på din el eller tretusen på ditt bredband. Ny teknik och valet av rätt partner i kombination med den bästa tekniska lösningen sparar stora pengar åt medlemmarna.

PROFESSIONELL UPPHANDLING

Att upphandla tjänster eller produkter tar tid oavsett om det är tjänster, varor eller renovering/byggtjänster enligt ABT-avtal. Vi gör upphandlingen åt er, alltid till minst fem parter och utvärderar. Sedan levererar vi förslag på minst två kostnadseffektiva seriösa anbud.

KREATIVA IDEÉR GER BESPARINGAR

Lång erfarenhet skapar kunskap om vad man kan göra med en fastighet. Går det att bygga om och få fler lägenheter? Hur sänker man driftskostnaderna på bästa sätt i en viss fastighet? Vinden, vad skall vi göra med den? Skall vi sälja tom yta eller bygga själva?