HITTA HIT

Från Stockholm tar resan ungefär 2,5 timmar:

 • Kör E20 genom Örebro
 • Efter Örebro tag avfart 106 (Brändåsen) mot Askersund, väg 50. Fortsätt på väg 50 under cirka 5 minuter
 • Sväng vänster mot Åsbro. (I korsningen ligger en bilaffär) Fortsätt genom Åsbro och kör totalt 4 kilometer
 • Sväng vänster Mot Mariedamm. Fortsätt cirka 5 kilometer
 • Vid vägens slut i ett T-kors sväng vänster. Fortsätt denna väg cirka 7 kilometer
 • Sväng höger mot Folketorp (vägen ligger i en kurva). Ni är nu på en grusväg som tar er till mikrosamhället Folketorp.
 • I Folketorp sväng vänster genom det mikroskopiska samhället och fortsätter på grusvägen tills ni kommer fram till ett T-kors efter ca 1km.
 • Sväng höger i T-kors och fortsätt på denna väg tills det kommer en skylt mot Öjetorp vänster.
 • Kör ca 2 km mot Öjetorp
 • Sväng vänster vid vit skylt som säger att lastbilar skall köra nästa väg. 
 • Sväng vänster i T-korset mellan byggnaderna – kör långsamt här!
 • Följ vägen, som strax svänger 90 grader höger
 • Kör igenom nästa gård som är några röda hus som har vatten på vänster sida.
 • Efter 200 meter hittar ni oss. Vår grusadeuppfart ligger på höger sida och har två stycken stallyktor samt en liten häck längst uppfarten .